LICENCJE ZAWODNICZE NA 2022 ROK

Zarząd KŻR LOK Jastrząb Swarzędz, zaprasza do składania wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2022 rok.
Wnioski należy składać (koniecznie podpisane) w formie papierowej do prezesa Klubu Ireneusza Erenca lub przesyłając skan wniosku na adres: irek-lok@o2.pl
Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką u Prezesa lub Skarbnika. Wniosek do pobrania
BARDZO WAŻNE aby po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty, zalogować się na swoje konto w Portal PZSS i wystąpić o przedłużenie licencji.
UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji), zapobiegnie problemom w WPA.