Trening strzelecki na Poligonie Biedrusko 26.03.2022 – ODWOŁANY

TRENING ODWOŁANY ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE POŻAROWE

Koleżanki i Koledzy strzelcy.
Zarząd KŻR LOK Snajper Poznań, informuje o klubowym treningu strzeleckim na Poligonie Biedrusko w dniu 26.03.2022.
Strzelać będziemy z broni klubowej i własnej.
Sekcja długodystansowa, posiadająca własny sprzęt, odbędzie trening według odrębnych założeń.
Szkolenie odbędzie się 26 marca br. od godziny 8.30 do 12.00 na poligonie w Biedrusku. Odprawa 8:30. Nieobecność na odprawie uniemożliwi udział w szkoleniu. Proszę o punktualne przybycie. Pierwszeństwo w zapisach maja członkowie klubów Snajper i Jastrząb.
Osoby z nieuregulowanymi składkami członkowskimi nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
Koszty, w tym amunicji, pokrywają szkoleni. Ochronniki słuchu we własnym zakresie.
Trening zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad „Covidowych”.
Dla „długodystansowców” pole tarczowe dostępne od godziny 8.00.
Uwaga, konieczne i obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie osób które chcą wziąć udział w treningu (tylko na poniższym formularzu). Niezgłoszenie będzie skutkować niedopuszczeniem do szkolenia.
Termin zgłoszenia do czwartku 24 marca godzina 20.00.
Lista uczestników, po jej zatwierdzeniu przez Zarząd, będzie upoważniała do wejścia na poligon i udziału w zajęciach. Osoby wykreślone zostaną poinformowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Ilość miejsc ograniczona. Proszę o informacje w przypadku nieobecności. Na poligonie będzie możliwość uregulowania zaległych, jak i aktualnych składek.
Zapisy: https://forms.gle/vNc3CEFDji7rYCbD7