Trening strzelecki na Poligonie Biedrusko 23.04.2022

Koleżanki i Koledzy.
Zarząd KŻR LOK Snajper Poznań informuje o klubowym treningu strzeleckim na poligonie w Biedrusku w dniu 23. kwietnia 2022 r. od godziny 8:30.
Strzelać będziemy z broni klubowej, a także własnej.
Sekcja długodystansowa, posiadająca własny sprzęt, odbędzie trening według indywidualnych założeń.
Odprawa o godzinie 8:30. Nieobecność uniemożliwi udział w szkoleniu. Proszę o punktualne przybycie. Pierwszeństwo w zapisach maja członkowie klubów Snajper i Jastrząb.
Osoby z nieuregulowanymi składkami członkowskimi nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
Koszty,  w tym amunicji, pokrywają szkoleni. Ochronniki słuchu we własnym zakresie.
Dla „Długodystansowców” pole tarczowe dostępne od godziny 8.00.
Uwaga, konieczne i obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie się osób które chcą wziąć udział w treningu (tylko na poniższym formularzu). Niezgłoszenie będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału.
Ostateczny termin zgłoszenia – czwartek 21 kwietnia, godzina 20.00.
Po zatwierdzeniu przez Zarząd, zostanie sporządzona lista upoważniająca do wejścia na poligon i udziału w szkoleniu. Osoby wykreślone, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Ilość miejsc ograniczona. Proszę o informacje w przypadku zapisania się, a następnie nieprzewidzianą, losową nieobecnością na zajęciach.
Na poligonie będzie możliwość uregulowania zaległych, jak i aktualnych składek klubowych. Zapisy: https://forms.gle/nyNAbS6zS2GC7n8t8
Do zobaczenia, Sławomir Dębicki