36 Poznańskie Jajo Wielkanocne

Poznański Klub Płetwonurków „DELFIN” LOK gorąco zaprasza na 36 Poznańskie Jajo Wielkanocne, wspaniała zabawa gwarantowana. Więcej szczegółów na plakacie. Do zobaczenia 10 kwietnia 2023.

Egzamin na Patent Strzelecki

Termin egzaminuZapisy od/doBadaniaWojewództwoLokalizacjaDostępne
miejsca
Kontakt do organizatora
04.03.2023,
godz. 12:00
18.02.2023 21:00
02.03.2023 23:59
TakWielkopolskieOpalenica
Parkowa 44
80kbs.opalenica@gmail.com
602 666 028

Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS. Opalenica 17-19.02.2023 r.

KBS Opalenica – licencja klubowa PZSS nr  LK-1253 w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa, zaplanowało przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego dla członków klubów zrzeszonych w PZSS oraz posiadających kwalifikacje strzeleckie w celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie.
Wymagania:
Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem kursu.
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Termin szkolenia: 17 i 19 lutego 2023 roku godz.: 8:00.
Miejsce szkolenia: Strzelnica KBS Opalenica ul. Parkowa 44; 64-330 Opalenica.
Koszt kursu:
Dla członków KBS Opalenica z opłaconą składką wynosi 400 zł  (kurs i wydanie licencji).
Dla pozostałych 470 zł  (kurs i wydanie licencji).
Opłacenie kursu jest potwierdzeniem uczestnictwa.
Numer konta PKO BP: 35 1020 4144 0000 6502 0064 3825
Opis przelewu ” NAZWISKO i Imię – Kurs Prowadzącego PZSS.
Kontakt z Kierownikiem Kursu: 602 666 028
Zgłoszenia przyjmowane są tylko przez wypełnienie Formularza

PZSS PRZYZNAŁ JASTRZĘBIOWI LICENCJĘ KLUBOWĄ NA 2023 ROK

Jest klubowa licencja na 2023 rok !!!
Można odhaczać się na portalu PZSS z wnioskiem o nadanie indywidualnej licencji zwodniczej. Oczywiście dotyczy to wszystkich którzy złożyli wniosek w formie papierowej (strzelali na zawodach organizowanych nie przez Jastrzębia) lub bez wniosku papierowego, ci co wzięli udział w naszych zawodach – Otwartych Mistrzostwach Klubu. Drugi konieczny warunek, to wpłata 50 zł. za przedmiotowy dokument.

Zmarł Janusz Olszyk

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Olszyka. Odniósł wiele sukcesów w strzelectwie sportowym. Najpierw jako „pistoleciarz”, później jako „karabiniarz” i zawodnik strzelań długodystansowych. Mimo zmagania się przez ostatnie lata z ciężką chorobą, do samego końca startował i zwyciężał na strzelnicach w całym kraju.
Janusz, będzie nam brakowało Ciebie i Twoich rozmów w których dzieliłeś się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pozostaniesz w naszej pamięci jako wzór skromnego człowieka, wspaniałego kolegi, przyjaciela i zawodnika, a także fachowca oraz znawcę elaboracji i balistyki. 
Pogrzeb odbędzie się w środę 25. stycznia 2023 roku o godz. 11.00, na cmentarzu w Tarnowie Podgórnym przy ul. Bryzy. Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia  składają Zarząd i Członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Jastrząb” Swarzędz.

Deklaracja członkowska

Informacja Zarządu Wojewódzkiego LOK:
Koleżanki i Koledzy.
Poniżej wersja WORD nowej  deklaracji członkowskiej członka LOK.
Przyjmujemy zasadę taką, że każdy (bez wyjątku) członek  danej jednostki LOK tj. Koła,  Klubu – wypełnia deklarację pismem maszynowym / komputerowym i przekazuje wypełnioną i podpisaną deklarację Prezesowi swojej jednostki lub Komandorowi Klubu. Ten z kolei po skompletowaniu deklaracji wszystkich swoich członków przekazuje je w opisanej nazwą i nr danej jednostki podstawowej kopercie (teczce) Kierownikowi Rejonu.
Stąd prośba do Kierowników Rejonów LOK o doprowadzenie załącznika przedmiotowego maila do Prezesów / Komandorów swoich kół i klubów, zebranie kompletu wypełnionych pismem maszynowym / komputerowym deklaracji członkowskich ze wszystkich podległych jednostek  podstawowych (każda jednostka – Koło / Klub w odrębnej opisanej nazwą i numerem JP kopercie lub teczce)  i po skompletowaniu wszystkich przekazanie osobiste lub przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w odpowiednio zabezpieczonej kopercie do BWZW LOK Poznań w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.05.br. Termin podyktowany jest faktem, iż zgodnie z uchwałą nr 71/2022 ZG LOK z dn. 28.10.2022 roku, niezłożenie deklaracji do 30.06.2023 r. przez członka LOK, będzie traktowane jako rezygnacja z członkostwa w naszym stowarzyszeniu. Proszę o zrozumienie ogromu pracy jaki trzeba będzie włożyć w stworzenie bazy elektronicznej członków  na podstawie dostarczonych przez Kierowników deklaracji członkowskich. Z uwagi na brak Kierownika Rejonu LOK w m. Poznań odpowiedzialnymi  za dostarczenie kompletu wypełnionych j/w deklaracji, czynie Prezesów / Komandorów poszczególny Kół / Klubów.
D E K L A R A C J A
Po wypełnieniu przesyłamy plik w wersji edytowalnej na maila:
irek-lok@o2.pl a następnie po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczamy Prezesowi w wersji papierowej.