KLUB KONTAKT

KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU „JASTRZĄB” SWARZĘDZ
ul. Cieszkowskiego 20, 62-020 Swarzędz

KIEROWNICTWO KLUBU:
Prezes – Ireneusz Erenc, tel.: 796 243 900 mail: irek-lok@o2.pl
Wice-Prezes – Tomasz Szłapka tel.: 603 111 359
Skarbnik – Sławomir Klupsch, tel.: 500 833 722
Członek Zarządu – Zdzisław Kaczmarek tel.: 602 212 271
Członek Zarządu – Arkadiusz Woźniak tel.: 695 196 026

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Jastrząb” Swarzędz, powstał w kwietniu 1990 roku, jako koło strzeleckie 71/90. W 1994 r. przyjęto nazwę KŻR LOK „Orzeł”.  W 2003 roku doszło do fuzji z „Sokołem” Swarzędz. Od tego czasu Klub funkcjonuje pod dzisiejszą  nazwą „Jastrząb”. Nasze stowarzyszenie działa w strukturach ogólnopolskiej organizacji LOK. Zgodnie ze Statutem, który określa LOK jako „Ogólnopolskie stowarzyszenie patriotyczne ”, skupiamy w swoich szeregach wszystkich obywateli dążących do umacniania obronności i gotowych do obrony RP. Kultywujemy tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego.

Członkami naszego Klubu są żołnierze i rezerwiści wojska oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Są także osoby cywilne bez przeszłości i przynależności mundurowej. W  chwili  obecnej Klub  ma w swoich szeregach ponad 200. osób, i są to członkowie w zdecydowanej większości z licencją zawodniczą PZSS.

„Jastrząb” Swarzędz zajmuje się szkoleniem oraz promowaniem strzelectwa w każdej jego formie. Klub jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Posiada licencję klubową nr 1041 w konkurencjach: pistolet, karabin i strzelba. Zdecydowana większość członków posiada patent strzelecki, licencję zawodniczą oraz uprawnienia prowadzącego strzelanie, a tym samym czynnie uprawiają strzelectwo sportowe. Spora część klubowiczów dysponuje również licencjami sędziowskimi, strzeleckimi uprawnieniami instruktorskimi i trenerskimi, a także posiada własną broń palną. Wielu z nas jest kolekcjonerami broni. Członkowie naszego stowarzyszenia biorą udział w zawodach strzeleckich z pistoletów i karabinów, w strzelectwie długodystansowym, rzutkowym, dynamicznym i bojowym, a także w strzelectwie historycznym i kurkowym. Strzelamy również z broni pneumatycznej, gładkolufowej, wojskowej a nawet czarnoprochowej.

Klub współpracuje z wieloma organizacjami, zarówno społecznymi jak i samorządowymi, instytucjami terenowymi i oświatowymi. Współpracujemy ze szkołami, w których są klasy o profilu mundurowym, prowadząc pogadanki promujące wojsko, służby i obronność a także strzelectwo sportowe. Organizujemy Mistrzostwa Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Poznańskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej. Oprócz działalności statutowej, członkowie Klubu prowadzą społecznie takie przedsięwzięcia jak: szkolenia w zakresie posługiwania się bronią sportową, bojową oraz obronną, organizują wystawy broni kolekcjonerskiej i zabytkowej, a także treningi strzeleckie. Propagujemy strzelectwo poprzez zasady bezpiecznego używania i posługiwania się bronią palną, przybliżamy przepisy konkurencji rozgrywanych w strzelectwie sportowym. Współpracujemy również z grupami rekonstrukcji historycznych, poprzez pomoc w przygotowywaniu i udział w uroczystościach związanych z rocznicami państwowymi i lokalnymi wydarzeniami.

Uczestniczymy w zawodach strzeleckich organizowanych na poziomach innych klubów, okręgu, województwa a także krajowym. Często zdobywamy czołowe miejsca w klasyfikacjach indywidualnych jak i drużynowych.

Kierownictwo Klubu corocznie organizuje również szereg zawodów strzeleckich, między innymi: Mistrzostwa Klubu i Puchar Prezesa. Współorganizujemy szereg zmagań na poziomie województwa wielkopolskiego oraz okręgu LOZS, a także tych związanych z upamiętnieniem rocznic, zakończenia II Wojny Światowej, Zawodów Memoriałowych, czy z okazji Dnia Kobiet. Organizowane zawody służą integracji oraz zacieśnianiem kontaktów pomiędzy miłośnikami strzelectwa naszego i innych klubów oraz wojska i służb mundurowych Garnizonu Poznań.

Członkowie Klubu za swoją działalność społeczną, niejednokrotnie byli i są wyróżniani wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, samorządowymi, stowarzyszeniowymi, a także przez kierownictwo krajowe i wojewódzkie Ligi Obrony Kraju.

Statut LOK Statut WZSS Statut LOZS Regulamin Klubu