Kurs prowadzącego strzelanie LOK

Liga Obrony Kraju, poprzez Ośrodek Szkoleń Zawodowych w Kaliszu, organizuje kurs „Prowadzącego strzelanie LOK”.  Szkolenie zorganizowane jest w formie „e-learningu” i daje uprawnienia na prowadzenie zajęć z użyciem broni maszynowej. Po jego ukończeniu, można wystąpić do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego o uprawnienia „Prowadzącego strzelanie PZSS”.  
Formularz zgłoszeniowy