TRENING NA POLIGONIE BIEDRUSKO 16 PAŹDZIERNIKA BR.

KŻR LOK Snajper Poznań informuje o treningu strzeleckim na poligonie Biedrusko. Strzelanie z broni własnej (istnieje możliwość skorzystania z broni klubowej). Sekcja długodystansowa, posiadająca własny sprzęt, odbędzie trening według odrębnych założeń. Szkolenie odbędzie się 16 października br. od godziny 8.30 do 12.00 na poligonie w Biedrusku. Odprawa 8:30. Nieobecność na odprawie uniemożliwi udział w szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie. Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie klubów Snajper, Jastrząb i Tarcza Szamotuły. Osoby z nieuregulowanymi składkami członkowskimi nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu. Koszty pokrywają szkoleni. Ochronniki słuchu we własnym zakresie. Trening zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad „Covidowych” Uwaga, konieczne i obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie osób które chcą wziąć udział w treningu (tylko na poniższym formularzu – Zapisy). Niezgłoszenie będzie skutkować niedopuszczeniem do treningu. Termin rejestracji do środy 13 października godzina 20.00. Dla długodystansowców, pole tarczowe dostępne od 8.00. Lista uczestników po zaakceptowaniu przez Zarząd, zostanie zatwierdzona przez Komendanturę Poligonu i będzie upoważniała do wejścia na poligon oraz udziału w szkoleniu (osoby wykreślone zostaną poinformowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie). Ilość miejsc ograniczona. Po zgłoszeniu udziału, proszę o informacje w przypadku nieobecności. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przedsięwzięcia.
Zapisy