Trening Biedrusko

Koleżanki i Koledzy Strzelcy.

Zarząd KŻR LOK Snajper Poznań informuje o klubowym treningu strzeleckim na poligonie Biedrusko 26.02.2022 od godziny 8:30.

Strzelać będziemy z broni własnej (istnieje możliwość skorzystania z broni klubowej).
Sekcja długodystansowa, posiadająca własny sprzęt, odbędzie trening według odrębnych założeń.

Szkolenie odbędzie się 26 lutego br. od godziny 8.30 do 12.00 na poligonie w Biedrusku.

Odprawa 8:30. Nieobecność na odprawie uniemożliwi udział w szkoleniu. Proszę o punktualne przybycie.

Pierwszeństwo w zapisach maja członkowie klubów Snajper i Jastrząb.

Osoby z nieuregulowanymi składkami członkowskimi nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Koszty  w tym amunicji pokrywają szkoleni, ochronniki słuchu we własnym zakresie.

Trening zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad „Covidowych”.

Długodystansowcy pole tarczowe dostępne od 8.00.

Uwaga,
konieczne i obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie osób które chcą wziąć udział w treningu (tylko na poniższym formularzu), niezgłoszenie będzie skutkować niedopuszczeniem do treningu.

Termin zgłoszenia do czwartku 24 lutego, godzina 20.00.

Po zatwierdzeniu przez Zarząd zostanie sporządzona lista upoważniająca do wejścia na poligon i udziału w szkoleniu (osoby wykreślone zostaną poinformowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie).

Ilość miejsc ograniczona.
Proszę o informacje w przypadku nieobecności.

Na poligonie będzie możliwość uregulowania zaległych jak i aktualnych składek klubowych.

Zapisy https://forms.gle/xaMtq16wHiSMRMyn6

Sławomir Dębicki
sekretarz

692 646 273
sekretarz@snajper-poznan.pl