Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS. Opalenica 17-19.02.2023 r.

KBS Opalenica – licencja klubowa PZSS nr  LK-1253 w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa, zaplanowało przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego dla członków klubów zrzeszonych w PZSS oraz posiadających kwalifikacje strzeleckie w celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie.
Wymagania:
Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem kursu.
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Termin szkolenia: 17 i 19 lutego 2023 roku godz.: 8:00.
Miejsce szkolenia: Strzelnica KBS Opalenica ul. Parkowa 44; 64-330 Opalenica.
Koszt kursu:
Dla członków KBS Opalenica z opłaconą składką wynosi 400 zł  (kurs i wydanie licencji).
Dla pozostałych 470 zł  (kurs i wydanie licencji).
Opłacenie kursu jest potwierdzeniem uczestnictwa.
Numer konta PKO BP: 35 1020 4144 0000 6502 0064 3825
Opis przelewu ” NAZWISKO i Imię – Kurs Prowadzącego PZSS.
Kontakt z Kierownikiem Kursu: 602 666 028
Zgłoszenia przyjmowane są tylko przez wypełnienie Formularza