Kurs instruktora strzelectwa sportowego, bojowe i dynamicznego we Wrześni

Klub  „Arsenał”  organizuje  kurs   instruktora  strzelectwa  prowadzony  przez   firmę  szkoleniową  „Ka – Liber”  z  Zielonej  Góry. 
W  kursie  zamkniętym  mogą  uczestniczyć  również  członkowi  Jastrzębia.  Cena  kursu  podstawowego  2000 zł  +  plus  specjalistyczne 450 – 500 (strzelectwo  statyczne ;  strzelectwo dynamiczne ;  strzelectwo  bojowe ; ratownictwo  pola  walki )  
w  podstawowym :  kurs  sędziego  lub  podniesienia  klasy,  kurs  prowadzącego  strzelanie.  Telefon  do  organizatora :  Paweł  Barbuziński  504 116 307  

Więcej szczegółów w załącznikach. Terminy zjazdów omijają nasze zawody oraz Międzynarodowy Wielobój na Biedrusku.