Egzamin na patent strzelecki

W dniu 6.11.2021 r. na strzelnicy KS Tarcza w Mutowie o godzinie 12:00, odbędzie się egzamin na patent strzelecki. Składanie wniosków i rejestracja przez portal informatyczny PZSS w dniu 30.10.2021 r. godz. 21.00. Badanie lekarskie na miejscu. Na egzamin należny przybyć godzinę wcześniej. Tel. kont. 509 795 185 – Ryszard Wegner.

Termin egzaminuZapisy od/doBadaniaWojewództwoLokalizacjaDostępne
miejsca
Kontakt do organizatora
06.11.2021,
godz. 12:00
30.10.2021 21:00
04.11.2021 23:59
TakWielkopolskieSzamotuły
Strzelnica Mutowo
69ks.tarcza.szamotuly@wp.pl
509 795 185

MEMORIAŁ POGROMCÓW ENIGMY

Serdecznie zapraszamy na zawody strzeleckie w dn. 17.10.2021 r. w godz. 9:00-15:00 na strzelnicę „Karczemka” Ludwina k. Pleszewa. Zawody zgłoszone do kalendarza WZSS. Udział w 8-miu konkurencjach pozwoli przedłużyć licencję zawodniczą na rok 2022. Zapewniamy kiełbaskę z ogniska, chleb ze smalcem i ogórkiem, kawę, herbatę i miłą, strzelecką atmosferę. Regulamin dostępny w zakładce na naszej stronie http://commandolubon.pl/ Regulamin zawodów
Zapraszamy, Zarząd COMMANDO Luboń.

LICENCJE ZAWODNICZE NA 2022 ROK

Zarząd KŻR LOK Jastrząb Swarzędz, zaprasza do składania wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na 2022 rok.
Wnioski należy składać (koniecznie podpisane) w formie papierowej do prezesa Klubu Ireneusza Erenca lub przesyłając skan wniosku na adres: irek-lok@o2.pl
Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę w kwocie 50 zł gotówką u Prezesa lub Skarbnika. Wniosek do pobrania
BARDZO WAŻNE aby po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty, zalogować się na swoje konto w Portal PZSS i wystąpić o przedłużenie licencji.
UWAGA: Osoby, które zmieniły dane osobowe (adres zameldowania, adres do korespondencji), proszone są o samodzielne wprowadzenie zmian w danych osobowych na portalu PZSS oraz powiadomienie Klubu. Właściwe dane w orzeczeniu PZSS (wersji papierowej licencji), zapobiegnie problemom w WPA.

Kurs sędziowski i prowadzącego strzelanie

Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu i KS DEFENDU w Poznaniu informuje, że w dniach  23 i 24 października 2021 r. od godz. 9.00 odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.
Szczegóły: https://www.wzss.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/1176-kurs-sedziowski-i-prowadzacego-strzelanie

TRENING NA POLIGONIE BIEDRUSKO 16 PAŹDZIERNIKA BR.

KŻR LOK Snajper Poznań informuje o treningu strzeleckim na poligonie Biedrusko. Strzelanie z broni własnej (istnieje możliwość skorzystania z broni klubowej). Sekcja długodystansowa, posiadająca własny sprzęt, odbędzie trening według odrębnych założeń. Szkolenie odbędzie się 16 października br. od godziny 8.30 do 12.00 na poligonie w Biedrusku. Odprawa 8:30. Nieobecność na odprawie uniemożliwi udział w szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie. Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie klubów Snajper, Jastrząb i Tarcza Szamotuły. Osoby z nieuregulowanymi składkami członkowskimi nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu. Koszty pokrywają szkoleni. Ochronniki słuchu we własnym zakresie. Trening zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad „Covidowych” Uwaga, konieczne i obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie osób które chcą wziąć udział w treningu (tylko na poniższym formularzu – Zapisy). Niezgłoszenie będzie skutkować niedopuszczeniem do treningu. Termin rejestracji do środy 13 października godzina 20.00. Dla długodystansowców, pole tarczowe dostępne od 8.00. Lista uczestników po zaakceptowaniu przez Zarząd, zostanie zatwierdzona przez Komendanturę Poligonu i będzie upoważniała do wejścia na poligon oraz udziału w szkoleniu (osoby wykreślone zostaną poinformowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie). Ilość miejsc ograniczona. Po zgłoszeniu udziału, proszę o informacje w przypadku nieobecności. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przedsięwzięcia.
Zapisy

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE 2020 ROK

W dniu 30 października br. od godz. 17.00 w siedzibie Klubu, odbędzie się spotkanie podsumowujące działalność KŻR LOK Jastrząb Swarzędz w roku 2020. Jest to zaległe z powodu sytuacji pandemicznej zebranie, połączone ze spotkaniem integracyjnym, rozdaniem wyróżnień i omówieniem planu działalności w najbliższej przyszłości. W celu zgłoszenia swego udziału, kontaktować należy się z kol. Prezesem lub kol. Skarbnikiem. Ilość miejsc ograniczona do 60. osób. Członkowie, aby wziąć udział w imprezie, zobowiązani są do wpłacenia gotówką 50 zł. Pozostałą kwotę dopłaca Klub. Obowiązuje kolejność zgłoszeń wraz z opłatą.